U-Metabol utredning

Publicerad: 2021-03-17 09:42 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

CMMS, Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Anna Steckséns gata 49
17164 SOLNA

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes fryst i kolsyreis.