Lkc-HLA-B27-Antigen

Publicerad: 2023-10-01 13:42 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp i flera veckor.
Vid längre tids förvaring fryses provet -20° C.

Vid medicinska frågor hänvisas det till Klinisk kemi och vid övriga frågor till Klinisk Patologi.

Utförare:

Klinisk Patologi (molekyläravdelning) Länssjukhuset Kalmar
39185 Kalmar
Tel: 0480-48788

Analysfrekvens:

En gång i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

426,00kr (internt),519,72kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas

Medicinsk ansvarig:


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

”Human leukocyt antigen (HLA) Class 1” MHC system innehåller
HLA-A, B och C proteiner. Dessa förekommer på de flesta kärnförande celler och trombocyter. Den kodande genen finns på kromosom locus 6p21.3 och uppvisar ett stort antal varianter (polymorfismer), mer än 100 Class 1 alleler finns beskrivna.

Förekomsten av HLA B 27 i världen skiftar, bl a beroende på ras och förekommer hos ca 10-17 % av svenska blodgivare, 3-4 % hos svarta och <1 % hos afrikaner och japaner. HLA-B27 förekommer dock hos nästan alla kaukasier med den inflammatoriska ryggsjukdomen Mb. Bechterew (pelvospondylit) men bara förekomst av HLA B27 är inte tillräckligt för diagnos. HLA B27 förekommer också i ökad omfattning hos patienter med psoriasisartrit, reaktiv artrit, enteropatisk artrit, ulcerös colit, Morbus Crohn, uveit och irit. Varför individer som har HLA B27 i ökad omfattning insjuknar i dessa sjukdomar är inte klarlagt. Risken att individer som är HLA-B 27 positiva utvecklar MB Bechterew varierar men är dock inte högre än 2-10 % hos en oselekterad grupp av HLA B27 positiva individer. Vår metod detekterar de vanligaste formerna av HLA-B27-allelen, som har associerats med sjukdom, men kommer sannolikt att missa en del mycket ovanliga former. Prevalensen för dessa varianter är inte känd i vårt upptagningsområde men är sannolikt låg.

Referenser

1. Bjelle A et al. HLA B27 in the population of northern Sweden, Scand J Rheumatol. 1982;11(1):23-6.
2. Colbert RAet al, Predisposing factors in the spondyloarthropathies: new insights into the role of HLA-B27.
Curr Rheumatol Rep.2001 Oct;3(5):404-11.
3. Rahman P Genetics of ankylosing spondylitis: an update Curr Rheumatol Rep.2007 Oct;9(5):383-9.
4. O.Olerup. HLA-B27 typing by a group-specific PCR amplification.Tissue Antigens 1994: 43: 253-256

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod blandas väl på vagga före analys.
Minsta helblodsmängd 250 µL.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.