Metadon

Publicerad: 2024-01-04 15:36 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

OBS! Varje utförare använder olika provrör till analysen, vänligen läs respektive utförares information innan provtagning för att undvika ta fel provrör.

Remiss:

Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic

Utförare:

Karolinska Universitetssjukhuset, L2:00 Provinlämningen, Solna
Anna Steckséns Gata 49
17164 SOLNA

Rättsmedicinalverket i Linköping
Rättsmedicinalverket avd för rättsgenetik och rättskemi, Box 1531
58115 LINKÖPING
Tel: 010-483 41 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod kan förvaras upp till 1 vecka i kylskåpstemp.
Ska postbefodras så att det ankommer RMV nästkommande dag
Sändes mån-tors.

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50