Csv-Demensmarkörer

Publicerad: 2019-10-23 13:29 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

I gruppen ingår Csv-Tau, Csv-beta-Amyloid (Csv-ß-Amyloid1-42) och Csv-Fosfo-tau (Csv-Ptau).

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurokemi
Neurokemi, Hus V3, Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Mölndal
43180 MÖLNDAL
Tel: 031-343 00 25

Wieslab analys AB
Wieslab AB, Box 50117, Lundavägen 151
20211 MALMÖ
Tel: 040-53 76 60 Fax. 040-43 28 90

För information om analysval, se Lumbalpunktion, rörtyper

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Centrifugerat, avskiljt prov sändes med Ess-brev inom 24 h. Därefter fryst i kolsyreis.