Csv-NFL

Publicerad: 2023-06-07 08:28 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Wieslab analys AB
Wieslab AB, Box 50117, Lundavägen 151
20211 MALMÖ
Tel: 040-53 76 60 Fax. 040-43 28 90

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Ingår i gruppen Parenkymskademarkör.
Centrifugerat, avhällt prov fördelas i polypropenrör ( MicroTuberör 2 mL med skruvlock art.nr.11095). Sändes fryst i kolsyreis