Bm-BCR/ABL

Publicerad: 2022-02-10 10:19 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Kontakta laboratoriet före provtagning.
Provtagning i specialrör TEMPUS, art.nr.4342792
Saluförs av Applied Biosystems tfn. 08-61 94 400

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS!
Önskar beställaren Uppsala som utförare, ska provet skickas med Express-brev då hållbarheten på provet är 24 timmar.
OBS!
Gäller Uppsala: Det är viktigt att i samband med provtagningen skriva ut remissen till Klinisk genetik (se länk nedan) och ange om patient inte samtycker till att information om prov- och personuppgifter kommer att sparas i verksamheten.

Akademiska Klinisk genetik - remiss med samtycke

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Klinisk genetik, Patologhuset,ing.69 plan 8, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 31 63

Akademiska sjukhuset Klinisk genetik
Klinisk genetik Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel: 018-611 59 40

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Benmärg sändes till klin. genetik i Linköping.
Prov till Linköping: Prov sändes vardagar i adresserad provpåse i Linköpingsväskan.