S-Testosteron, Fritt, beräknat

Publicerad: 2018-12-14 10:55 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.
Se Utförare!
Minsta mängd serum: 0,4 µL.
Specialremiss för analysen bör användas.
Länk för utskrift finns - se Utförare

Utförare:

Tillväxtlaboratoriet Sahlgrenska
Tillväxtlaboratoriet, Vitaminvägen 21, Östra sjukhuset
41650 GÖTEBORG
Tel: 031-343 4793 Fax:031-848952

Tillväxt.lab.Remiss för S-Fritt Testosteron (fritt, känslig) utskrift

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Centrifugeras i 10 min, efter att blodet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar.
Transport: Centrifugerat prov som inte anländer till Tillväxtlaboratoriet inom 24 timmar hälls över i annat rör. Serum är hållbart 7 dygn i kyl (2-8C). Om provet inte skickas inom 7 dagar måste det frysas och transporteras fryst.