S-Östradiol, ultra-känslig

Publicerad: 2023-01-18 09:35 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.
Minsta mängd serum: 600 µL.

REMISS: Önskas Lunds egna remisser användas kan remiss "Special Lund" beställas via
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/remiss/#234665

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Centrifugerat prov är hållbart 12 timmar i rumstemperatur och 3 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring häll av i nytt rör och frys vid -20 °C.