S-Östradiol, ultra-känslig

Publicerad: 2019-10-23 14:45 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.
Se Utförare
!
Minsta mängd serum: 1 mL.
Specialremiss för analysen bör användas.
Länk för utskrift finns - se Utförare

Utförare:

Tillväxt.lab. Remiss för S-Östradiol (ultrakänslig)


Tillväxtlaboratoriet Sahlgrenska
Tillväxtlaboratoriet, Vitaminvägen 21, Östra sjukhuset
41650 GÖTEBORG
Tel: 031-343 4793 031-848952

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Transport: Prov som inte beräknas anlända till Tillväxtlab inom 24 timmar centrifugeras och serum hälls över i annat rör före transport. Serum är hållbart 7 dygn i kyl (2-8 C) och ett dygn i rumstemperatur. Om serum inte skickas inom 7 dygn måste provet frysas och transporteras fryst.