S-Östradiol, ultra-känslig

Publicerad: 2021-02-16 10:21 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.
Minsta mängd serum: 1 mL.
Specialremiss för analysen bör användas.

Utförare:

Tillväxtlaboratoriet Sahlgrenska
Tillväxtlaboratoriet, Vitaminvägen 21, Östra sjukhuset
41650 GÖTEBORG
Tel: 031-343 4793 Fax:031-848952

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Transport: Prov som inte beräknas anlända till Tillväxtlab inom 24 timmar centrifugeras och serum hälls över i annat rör före transport. Serum är hållbart 7 dygn i kyl (2-8 C) och ett dygn i rumstemperatur. Om serum inte skickas inom 7 dygn måste provet frysas och transporteras fryst.