B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)

Publicerad: 2023-11-09 04:37 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod.

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används MAP-rör (microtainerrör) EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp. upp till 1 dygn.
Prov taget i MAP-rör (microtainerrör) kan förvaras upp till 10 h i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
14 dagar10,2-11,9 fL10,4-12,0 fL
30 dagar10,1-12,1 fL10,0-12,2 fL
60 dagar9,2-10,8 fL9,4-11,1 fL
180 dagar8,9-10,6 fL9,0-10,9 fL
1 år8,7-10,5 fL8,8-10,6 fL
5 år9,0-10,9 fL8,9-11,0 fL
11 år9,2-11,4 fL9,3-11,3 fL
17 år9,6-11,8 fL9,6-11,7 fL
>17 år9,3-12,1 fL9,1-11,9 fL

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund:
Trombocytstorlek korrelerar med trombocytaktivitet och kan bedömas med hjälp av trombocytvolymindices såsom trombocytmedelvolym (B-MPV). Analys av MPV kan vara av intresse exempelvis vid vidare utredning av trombocytopeni. Ett mycket påtagligt förhöjt värde kan också vara associerat till ärftlig makrotrombocytopeni. Förhöjda MPV-värden har också associerats till andra kardiovaskulära riskfaktorer samt bröstsmärta vid och en sämre prognos efter akut koronarsyndrom. Det ska dock konstateras att flera av studierna avseende MPV har svagheter och att resultat också skiljer sig åt mellan olika metoder.

Bedömning:
Ett förhöjt MPV-värde vid trombocytopeni talar för misstänkt idopatisk trombocytopeni (ITP) medan ett lågt värde kan tala för att primär benmärgssjukdom är mer sannolik än ITP. Ett mycket kraftigt förhöjt värde kan vara orsakat av s.k. ärftlig makrotrombocytopeni.

Referens:
Leader A , Pereg D , Lishner M . Are platelet volume indices of clinical use? A multidisciplinary review. Ann Med. 2012 Dec;44(8):805-16

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd 250µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

För att utesluta Pseudotrombocytopeni:
Resultat <100 x 10e9/L kontrolleras med manuell teknik, om ej tidigare känd. Lägg till ”Manuellt kontrollerad” under analyskommentar.
Granska alla trombocyter med värden under 100x10e9/L i mikroskop efter förekomst av trombocytaggregat alt. i Burkers kammare.

Pseudotrombocytopeni: EDTA som används som antikoagulans kan i vissa fall ge upphov till pseudotrombocytopeni. I dessa fall används citratblod alternativt kapillärt taget prov direkt i Stromatollösning
Se Bilaga1 till B-Trombocyter, partikelkoncentration "Pseudotrombocytopeni"