B-HLA-A,-B

Publicerad: 2021-02-24 20:12 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Använd helst utförarens HLA- remiss.

Hantering:

OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Rör för provtagning lämnas ut av blc. Finns i väggskåpet längst bort i hörnan i serologirummet. (ACD-A rör 10 mL ljusgul propp, internt art.nr.5150) Läs även i pärm Arbetsplatsbeskrivning på provinlämningen för mer info. dok."Rutiner för organdonation"

Helblod förvaras helst liggande i rumstemp.
Sändes senast dagen efter provtagning eller helst inom 24 h, mån-torsdag.
Fredag eller dag före helg ska provet vara laboratoriet tillhanda senast kl. 12.00.
OBS! Prov som kommer vid annan tidpunkt sparas och sändes nästkommande vardag enl. överenskommelse med Linköping. OBS! Ange tydlig notering om provtagn.datum och tid .Utförande laboratorium avgör om analys kan utföras eller ej.

Postadress:
Transfusionsmedicin och klin.immunologi
plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 10 18 alt. 010-103 32 80