B-BCR/ABL

Publicerad: 2022-11-14 15:50 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS!
Önskar beställaren Uppsala som utförare, ska provet skickas med Express-brev då hållbarheten på provet är 24 timmar.
OBS!
Gäller Uppsala: Det är viktigt att i samband med provtagningen skriva ut remissen till Klinisk genetik (se länk nedan) och ange om patient inte samtycker till att information om prov- och personuppgifter kommer att sparas i verksamheten.
Akademiska Uppsala Klinisk genetik - remiss med samtycke
Remiss B-BCR/ABL p210, Klinisk kemi, Linköping

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Provtagningsanvisning


Akademiska sjukhuset Klinisk genetik
Klinisk genetik Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel: 018-611 59 40

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov till Linköping: Helblod sändes vardagar i adresserad provpåse i Linköpingsväskan.