F-Elastas

Publicerad: 2022-05-14 05:20 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör plast, med sked och skruvlock
Volym: 13 mL

Artikelnr: 1368
Beställs: Centralförrådet

Utförare:

Sahlgrenska US Immunologiska laboratoriet
Guldhedsgatan 10A
41345 Göteborg
Tel: 031-3424917 031-3424703

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vanlig post inom 2 dygn.