Pleu-pH

Publicerad: 2024-02-09 12:15 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Pleuravätska

Prov från pleuravätska tas anaerobt i hepariniserade sprutor. Sprutan töms på luft efter provtagningen, ny kanyl sätts på sprutan och prov överförs till provtagningsrör med tillsats av Na-heparin utan att korken tas av. OBS! Vakuum i röret får ej brytas. Luft kan ge falskt högt pH.
Provet får inte komma i kontakt med lokalanestetika (lidokain) eftersom det är surt.
Provet centrifugeras före analys, 10 min vid 1500-2000 g.

Analys bör ske inom en timme.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips alt. Na-heparin rörBeställs: Centralförrådet

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

30,00kr (internt),36,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
pH enhet

Information hämtad från (dokument):

Pl-pH med ABL 825 Flex Dok-ID: 179141     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Doppa pH-indikator (2,0-9,0) innan centrifugering.