Pleu-pH

Publicerad: 2013-05-16 12:40 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Pleuravätska
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Doppa pH-indikator (2,0-9,0) innan centrifugering.
Centrifugeras inom 2 h. G-tal 2000 i 10 min.
Pleuravätska avskiljes till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avskiljes till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Pleuravätskan kan förvaras upp till 2 dygn i rumstemp.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

30,00kr (internt),36,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
pH enhet
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Doppa pH-indikator (2,0-9,0) innan centrifugering.