Pleu-Glukos

Publicerad: 2018-04-25 10:01 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Pleuravätska
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör vakuum, grå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-fluorid
Artikelnr: 2981

Hantering:

Grumliga västskor måste centrifugeras före analys.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Alltför visköst provmaterial bör ej analyseras på grund av risk att fel provmängd erhålles vid analyseringen.
Grumliga västskor centrifugeras före analys.
Minsta pleuravätskemängd 110 µL.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.