S-anti-IFN beta

Publicerad som INAKTIV: 2023-07-11 11:06 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Analys nedlagd i KS, finns ingen ny utförare i nuläget.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk under utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter till nytt sterilt rör (urinodlingsrör art.nr 102308)
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp. Därefter fryses provet -20°C.

Utförare:

Karolinska Institutet ( Remiss Interferon)
Provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet KI, Vid frågor:
Anna G Mattsson 08-517 702 58
Ingegerd Löfving Arvholm 08-517 702 58
Docent Anna Fogdell-Hahn 08-517 702 51
17176 STOCKHOLM
Tel: 08-517 724 26 08-517 702 58

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum i urinodlingsrör( art.nr 102308) sändes med vanlig post inom 7 dygn. Därefter fryst i kolsyreis mån-tors.