B-COHb

Publicerad som INAKTIV: 2023-07-19 11:26 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Vid misstake om CO- intoxikation skall prov tas så snart som möjligt efter exponering.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.

OBS!
B-COHb ingår även som undergrupp i syrabasstatus/blodgaser och kan tas artriellt samt venöst, se aB-COHb samt vB-COHb.

Kapillärt blod är ett alternativ till venöst eller arteriellt blod när omständigheterna inte tillåter riktig venös eller arteriell blodprovstagning. Provtagning utföres av laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Hantering:

Vid förvaring i rumstemperatur bör analys ske snarast
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp.upp till 2 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Icke rökare <1,5 %
Rökare <7,0 %
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod blandas väl på vagga minst 10 min. före analys och analyseras snarast.
Minsta helblodsmängd 195 µL.
Helblod är hållbart i kylskåpstemp.upp till 2 h.
Spruta för blodgas alt. kapillärt tagen blodgas accepteras som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.


Metodbeskrivningar i Kvalman