fP-Metoxikatekolaminer

Publicerad: 2024-01-03 16:30 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".

(fP-Metoxiadrenalin, fP-Metoxinoradrenalin och fP-Metoxityramin ingår)

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Ta kontakt med laboratoriet på Klinisk kemi innan provtagning. Detta för att laboratoriet ska hinna i god tid starta kylcentrifugeringen.

Prov: 1 st 5 mL rör ska tas i iskylt rör och transporteras kylt i isbad till laboratoriet inom 30 min för kylcentrifugering. Isbadet bereds genom att isbitar och vatten blandas i ett kärl. Provröret får inte ställas i ett kärl med endast isbitar utan vatten.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet tas i iskylt 5 mL (1 st) rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Kylcentrifugera och frys avhälld plasma inom 1 timme efter provtagning.
Sändes fryst i kolsyreis.