B-Transketolas EC 2.2.1.1

Publicerad: 2024-02-01 06:26 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.

OBS!
Provet måste tas inom en sträng tidsram. Hos Kalmar och Västervik ska provet tas tidigast kl. 12:00 och vara på laboratoriet senast kl. 14:30
Hos Oskarshamn ska provet tas tidigast kl. 12:00 och vara på laboratoriet senast kl. 13:30.

Provtagning kan utföras måndag - torsdag.
Provet ska ej centrifugeras.
Tidpunkt för provtagning skall anges.

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov taget i Na-heparinrör.
Helblod sändes mån-torsdag. kylt i transporthylsa och väl isolerat
OBS! Röret sändes kylt i transporthylsa och väl isolerat. Kylklamp placeras så det ej föreligger risk att provet blir fryst.
Ska vara analyserande laboratorium tillhanda inom 24 timmar efter provtagning.