B-Transketolas EC 2.2.1.1

Publicerad: 2019-11-26 13:25 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Text nedanför är endast ett komplement till länk under utförare.

Provtagning måndag - torsdag. Centrifugeras ej.
Prover kan ej tas före kl 12:00 och ska vara lab tillhanda senast kl 14:30
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Helblod förvaras kylt i transporthylsa under transport till laboratoriet. Vidarebefordras provtagningsdagen till analyserande laboratorium.
Måste nå analyserande laboratorium i Göteborg inom 24h.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov taget i Na-heparinrör.
Helblod sändes mån-torsdag. kylt i transporthylsa och väl isolerat
OBS! Röret sändes kylt i transporthylsa och väl isolerat. Kylklamp placeras så det ej föreligger risk att provet blir fryst.
Ska vara analyserande laboratorium tillhanda inom 24 timmar efter provtagning.