U-Cylindrar

Publicerad: 2023-02-27 16:02 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Färsk urin,
Helst morgonurin, stickprov 10 mL
Mittströmsprov rekommenderas.
Provet är hållbart 1 h i rumstemperatur och 4 h i kyla 2-8 º C,
Var god lämna in provet i god tid, eftersom det tar tid att analysera provet.
Tidpunkt för provtagning skall anges.

OBS!
Analysen utförs endast dagtid( kontorstid)


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
U-Cylindrar hyalina
U-Cylindrar korniga
U-Cylindrar erytrocyter
U-Cylindrar leukocyter
U-Cylindrar vax

Provtagning:

Rör plast, konisk botten
Volym: 15 mL

Artikelnr: 1458

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

101,00kr (internt),123,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Centrifugeras inom 1 h. G-tal 500 i 5 min. om provet står i rumstemperatur.
Mikroskopisk bedömning utföres snarast.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.