U-Cylindrar

Publicerad: 2019-08-15 14:39 av Mats Johansson
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Färsk urin,
helst morgonurin, stickprov 10 mL
Mittströmsprov rekommenderas.
Provet lämnas till laboratoriet inom en timme.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
OBS! Analysen utförs endast dagtid( kontorstid)


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
U-Cylindrar hyalina
U-Cylindrar korniga
U-Cylindrar erytrocyter
U-Cylindrar leukocyter
U-Cylindrar vax

Provtagning:

Rör plast, konisk botten
Volym: 15 mL

Artikelnr: 1458

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

101,00kr (internt),123,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Centrifugeras inom 1 h. G-tal 500 i 5 min.
Mikroskopisk bedömning utföres snarast.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.