Maskindialys-Natrium

Publicerad: 2015-01-02 08:45 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Maskindialysvätska, 10 mL.
Den av dialyspersonalen spädda, bruksfärdiga dialysvätskan lämnas till laboratoriet för kemisk kontroll.
Märk remiss och prov med provtagningsdatum och tid samt dialysmaskinens namn.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Analyseras samma dag som provet inkommer.
Eventuell registrering av pH i maskindialysvätska görs tillsvidare som tidigare med x-koder.
Dialyspersonalen följer sedan upp de erhållna koncentrationerna mot Svensk läkemedelsstandard.