Maskindialys-Natrium

Publicerad: 2023-09-21 07:20 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Maskindialysvätska, 10 mL.
Den av dialyspersonalen spädda, bruksfärdiga dialysvätskan lämnas till laboratoriet för kemisk kontroll.
Märk remiss och prov med provtagningsdatum och tid samt dialysmaskinens namn.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Analyseras samma dag som provet inkommer.
Eventuell registrering av pH i maskindialysvätska görs tillsvidare som tidigare med x-koder.
Dialyspersonalen följer sedan upp de erhållna koncentrationerna mot Svensk läkemedelsstandard.