P-PTH intraoperativt, snabb

Publicerad: 2024-01-29 14:45 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Snabbtest utförs endast åt operationsavd.
Prover analyseras under pågående operation efter överenskommelse med laboratoriet.

Venblod

OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Akutmärkt prov lämnas snarast till laboratoriet.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Centrifugeras snarast, dock inom 24 h vid lagring i rumstemperatur. G-tal 2000 i 5 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart : 24 timmar i 2-8°C.
Avhälld plasma är hållbart 2 dygn i rumstemperatur, 3 dygn i 2-8 ºC och 6 månader i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

235,00kr (internt),286,70kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
1,6-6,9 pmol/L

Information hämtad från (dokument):

PTH (P-Paratyreoideahormon och P-Paratyreoideahormon intraoperativt, snabb) DokID 206869     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Mätning av PTH intraoperativt används vid kirurgisk behandling av hyperparatyreoidism. P.g.a. parathormonets korta halveringstid, ca 3-5 minuter, kommer koncentrationen av PTH sjunka mycket snabbt efter borttagande av ett paratyreoideaadenom. ”Baslinjeprover” tas strax före operation och före excision av det misstänkta adenomet samt 5 och 10 minuter efter excisionen. En sänkning av PTH ≥50 % efter excision indikerar att ingreppet varit framgångsrikt. (1,2,3)

Referenser

1. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys PTH (07251068190), 2022-05, V 5.0 Svenska
2. Evidence-based practice for point-of-care testing (Nichols JH ed.). In: National Academy of Clinical Biochemistry presents Laboratory Medicine Practice Guidelines. AACC Press, 2006;105-119
3. Bergenfelz A, Isaksson A, Lindblom P, Westerdahl J, Tibblin S. Measurement of parathyroid hormone in patients with primary hyperthyroidism undergoing first and reoperative surgery. Br. J Surg 1998;85:1129-1132


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 150 µL.
Centrifugera prover som innehåller fällning innan analysen utförs.

För Västervik gäller:

Prov och remiss lämnas omgående till personal på Cobasplaceringen för centrifugering och analys.