B-JAK2

Publicerad: 2021-11-17 09:57 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Akademiska Klinisk genetik (Telefonnr: 018-6115940) så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.

OBS!
För Kalmar och Västervik: Provet bör vara hos Klinisk kemi senast kl 14:30 för förberedelse inför postgång. Avdelning/mottagning ska se över när prov bör tas så att det ankommer Klinisk kemi i god tid.

OBS!
Provet skickas med Express-brev från Klinisk kemi då hållbarheten på provet är 24 timmar.

OBS!
Det är viktigt att i samband med provtagningen skriva ut remissen till Klinisk genetik (se länk nedan) och ange om patient inte samtycker till att information om prov- och personuppgifter kommer att sparas i verksamheten.
Akademiska Klinisk genetik - remiss med samtycke

Utförare:

Akademiska sjukhuset Klinisk genetik
Klinisk genetik Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel: 018-611 59 40

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Rören får inte frysas eller centrifugeras.