B-JAK2

Publicerad: 2019-10-23 14:12 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Linköping: Helblod kan förvaras upp till 5 dygn i kylskåpstemp.
Lund: Helblod förvaras i rumstemp. må-fre.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Klinisk genetik, Patologhuset,ing.69 plan 8, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 31 63

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Linköping: Helblod kan förvaras upp till 5 dygn i kylskåpstemp. Får ej frysas.
Sändes med Linköpingsväskan.
OBS! Sänd ej fredagar såvida provet inte når mottagande laboratorium under förmiddagen.

Lunds
Helblod förvaras i rumstemp. Sändes med vanlig post.
OBS! Prov som ej kan skickas pga helg ska förvaras i kylskåpstemp.