tU-Metoxykatekolaminer

Publicerad: 2021-07-26 14:09 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas.

OBS! För Västervik och Oskarshamn: Barnkliniken får HCL tillsatt i plastdunken av laboratoriets personal (5 ml till barn under 5 år och 20 ml till barn över 5 år).
För Kalmar: Kontakta laboratoriepersonal för avhämtning av HCL (saltsyra).

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Västervik och Oskarshamn: Barnkliniken får HCL tillsatt i plastdunken av laboratoriets personal (5 ml till barn under 5 år och 10 ml till barn över 5 år).
För Kalmar: Kontakta laboratoriepersonal för avhämtning av HCL (saltsyra).

Kvittera, registrera ”Skickad” och skriv ut remiss för extern analys.

Vanlig post inom 4 dygn, därefter fryst i kolsyreis.