tU-Magnesium

Publicerad: 2019-10-23 14:19 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Västervik och Oskarshamn: Avd/mottagning hämtar urindunk med tillsats (saltsyra) från laboratoriet.
För Kalmar: Kontakta laboratoriepersonal för avhämtning av HCL (saltsyra).

Sändes med vanlig post mån-tors.