beta-Trace protein

Publicerad: 2019-10-23 14:24 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Medicinsk Bakgrund

Vid frågeställningen “Likvorläckage?” alternativt “Består detta näsdropp till stor del av cerebrospinalvätska?” eller ”Likvorré?”analyseras halten av ß-trace i serum/plasma och i vätskan av okänt ursprung.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum/plasma + "näsvätska" sändes med vanlig post.