Nyföddhetsscreening

Publicerad: 2019-10-10 13:57 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sänd provet samma dag som det tagits och använd PKU-laboratoriets svarspostetikett.