S-C1-inhibitor

Publicerad: 2021-03-05 11:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum och EDTA-plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.

Vid förvaring och transporttid överstigande 24 tim förvaras och transporteras provet fryst, övrigt kylt.
Prov som ska frysas måste frysas i -70 eller -80°C.
Om proven skickas avhällda MÅSTE rören märkas med serum respektive plasma p.g.a att vissa analyser är materialspecifika.

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vid förvaring och transporttid överstigande 24 tim förvaras och transporteras provet fryst, övrigt kylt.
Prov som ska frysas måste frysas i -70 eller -80°C.
Om proven skickas avhällda MÅSTE rören märkas med serum respektive plasma p.g.a att vissa analyser är materialspecifika.