S-Interferon,beta

Publicerad: 2019-10-10 11:18 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Venblod
Provet skall tas tidigast 48 h efter injektion eller strax före nästa.
Obligatoriska uppgifter på remissen:

Diagnos, preparat samt hur stor dos.
Ange tidpunkt för senaste dosintag.
Ange beställarens fullständiga namn och adress.

Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 1 h. G-tal 2000 i 10 min.
Minst 1-2 mL serum avpipetteras till sterilt rör (urinodlingsrör) art.nr.102308.
OBS! Vid avpipettering:Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Serum fryses -20°C.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Kliniskt kemiska laboratoriet, L 700 Provinlämningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
17176 STOCKHOLM
Tel: 08-517 724 26 Fax: 08-517 730 10

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes fryst i kolsyreis mån-tors.
OBS! Sänd ej dag innan helgdag

Vid frågor kontakta Anna G Mattsson tfn.08-517 702 58 alt. 08-517 702 51