S-Interferon,alfa

Publicerad som INAKTIV: 2022-12-28 07:34 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Venblod
Provet bör tas minst 48 h efter senaste injektion och helst ej tidigare än 5 dygn.
Obligatoriska uppgifter på remissen:

Diagnos, preparat samt hur stor dos.
Ange tidpunkt för senaste dosintag.
Ange beställarens fullständiga namn och adress.

Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 1 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp och fryses -20°C.

Utförare:

Viranative AB
Box 7979
90719 UMEÅ
Tel: 090-17 22 60 Fax: 090-19 37 36

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes fryst i kolsyreis mån-ons.