P-Testosteron

Publicerad: 2024-02-08 08:12 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

OBS!
För korrekt bedömning bör provet tas på morgonen mellan kl 07-10.00 efter en normal nattvila. Detta då lägre nivå av testosteron kan ses efter födintag.
Referensvärden baseras på fastande värden. Upprepad provtagning rekommenderas för säker diagnos.

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 timmar om proftagaren ej har möjlighet att centrifugera provet själv.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 7 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 5 dygn i rumstemperatur, 14 dygn i 2 - 8 ºC och 6 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Alla dagar

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

35,00kr (internt),42,70kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Kvinnor
Postmenopausalt <1,5 nmol/L
Fertila<1,7 nmol/L
Män
<20 årSaknas
20-49 år8,6-29 nmol/L
>49 år6,6-26 nmol/L

Information hämtad från (dokument):

Testosteron (P-) och TESTO/SHBG-kvot DokID 202544     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Hos den vuxne mannen bildas mer än 90% av testosteronet i testiklarna. Hos kvinnan bildas 25% i ovarierna, 25% i binjurarna och 50% genom perifer konversion av androstendion och DHEAS i fettväv, lever och muskler. (1,2) Testosteronhalten i mannens plasma regleras genom att testosteron hämmar LH-insöndringen medan hos kvinnan finns ingen självständig reglering via hypotalamus och hypofys. I plasma binds ca hälften av testosteron till könshormonbindande globulin (SHBG) med hög affinitet och det mesta av den resterande delen till albumin med låg affinitet. Endast 2-3% är fritt och utgör tillsammans med den lågaffinitetsbundna fraktionen det biotillgängliga testosteronet. Hös män sjunker koncentrationen av fritt testosteron samtidigt med ökning av SHBG-koncentrationen med åldern. Testosteronets halveringstid är ca 4 minuter. (1)
Indikation för analys av testosteron och SHBG hos kvinnor är vid misstanke på viriliserande tumörer, vid hirsutism, polycystiskt ovariesyndrom och kongenital binjurebarkshyperplasi. Vid dessa tillstånd är S-Testosteron och/eller kvoten testosteron/SHBG förhöjd. (1,2) Hos män bestäms analyserna vid pubertas precox eller tarda samt vid utredning av impotens och hypogonadism. (1)

Bedömning

SHBG bestämning tillsammans med testosteron är viktig eftersom ett normalt testosteron tillsammans med ett lågt SHBG innebär en högre testosteron/SHBG kvot, mera bioaktivt testosteron och med högre perifer androgenaktivitet. Omvänt gäller att en låg kvot ger mindre androgenaktivitet. För mer information se även medicinsk bakgrund. (1,2).
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 339-343.
2. Sigbritt Werner, Endokrinologi 3:e upplagan. Liber 2015, sid 174-175.
3. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys Testosterone II, 2021-07-09, V1.0, en

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.
Provet bör bara frysas och tinas en gång