P-SHBG

Publicerad: 2024-01-29 14:57 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
För korrekt bedömning bör provet tas på morgonen mellan kl 07-10.00 efter en normal nattvila. Ska S-Testosteron tas samtidigt bör provet tas fastande då lägre nivå av testosteron kan ses efter födointag. Referensvärden baseras på fastande värden. Upprepad provtagning rekommenderas för säker diagnos.

OBS! Prover bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (>5mg/dag).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Om beräkning av tillhörande kvot önskas skall endast gruppanalys "S-Testosteron + S-SHBG + kvot" beställas i Cosmic.
Vid beställning på pappersremiss ingår S-Testosteron och S-Testo/SHBG kvot i beställningen.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring avhälls plasma och är hållbar 5 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 12 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Alla dagar

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

45,00kr (internt),54,90kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Kvinnor
Fertila32-130 nmol/L
Postmenopausalt27-128 nmol/L
Män nmol/L
<20 årSaknas
20-49 år18-54 nmol/L
>49 år21-77 nmol/L

Information hämtad från (dokument):

SHBG (P-Könshormonbindande globulin) DokID 202545     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Hos den vuxne mannen bildas mer än 90% av testosteronet i testiklarna. Hos kvinnan bildas 25% i ovarierna, 25% i binjurarna och 50% genom perifer konversion av androstendion och DHEAS i fettväv, lever och muskler. (1,2) Testosteronhalten i mannens plasma regleras genom att testosteron hämmar LH-insöndringen medan hos kvinnan finns ingen självständig reglering via hypotalamus och hypofys. I plasma binds ca hälften av testosteron till könshormonbindande globulin (SHBG) med hög affinitet och det mesta av den resterande delen till albumin med låg affinitet. Endast 2-3% är fritt och utgör tillsammans med den lågaffinitetsbundna fraktionen det biotillgängliga testosteronet. Hös män sjunker koncentrationen av fritt testosteron samtidigt med ökning av SHBG-koncentrationen med åldern. Testosteronets halveringstid är ca 4 minuter.
(1)
Indikation för analys av testosteron och SHBG hos kvinnor är vid misstanke på viriliserande tumörer, vid hirsutism, polycystiskt ovariesyndrom och kongenital binjurebarkshyperplasi. Vid dessa tillstånd är S-Testosteron och/eller kvoten testosteron/SHBG förhöjd. (1,2) Hos män bestäms analyserna vid pubertas precox eller tarda samt vid utredning av impotens och hypogonadism (1).
Bedömning

SHBG bestämning tillsammans med testosteron är viktig eftersom ett normalt testosteron tillsammans med ett lågt SHBG innebär en högre testosteron/SHBG kvot, mera bioaktivt testosteron och med högre perifer androgenaktivitet. Omvänt gäller att en låg kvot ger mindre androgenaktivitet.
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 339-343.
2. Sigbritt Werner, Endokrinologi 3:e upplagan. Liber 2015, sid 174-175.
3. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys SHBG, 2021-12-09, V4.0

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µL.
Serum accepteras vid behov.
Provet bör bara frysas och tinas en gång.