S-TRAK

Publicerad: 2024-02-08 10:43 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum centrifugerat i primärrör är hållbart 48 timmar i 2 - 8 ºC.
Avhällt serum är hållbart 7 timmar i rumstemperatur, 6 dygn i 2 - 8 ºC och 12 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

136,00kr (internt),165,92kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1,8 IE/L

Information hämtad från (dokument):

TRAK (S-TSH-receptorautoantikroppar) Dok-ID 200357     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Ett gemensamt drag vid autoimmun tyreoideasjukdom är förekomst av immunreaktivitet mot specifika tyreoideaantigen som t.ex. antikroppar mot TSH receptorn (TRAK). TRAK binder sig till follikelcellernas receptorer för TSH. TRAK utövar ibland TSH-liknande effekter och leder till ökad sköldkörtelfunktion (Graves sjukdom). Det förekommer även blockerande TRAK som kan leda till sänkt tyreoideafunktion samt neutrala TRAK som ej påverkar tyreoideafunktionen. TRAK är oftast av IgG-klass och passerar placentabarriären.
Analys av TRAK är indicerad vid bl.a. utredning av tyreotoxikos och oftalmopati, vid misstanke på Graves sjukdom, vid oklar hypotyreos, vid oklara fall av växlande tyreoideafunktionsrubbning samt vid utredning av tyreoideafunktionsrubbning hos nyfödda. (1)
Bedömning

Förhöjd halt TRAK förekommer i de allra flesta fall av Graves sjukdom. Radiojodbehandling av Graves sjukdom ger också påtagligt förhöjda koncentrationer under de första månaderna. Hög TRAK-koncentration vid avslutad tyreostatikabehandling av tyreotoxikos innebär ökad risk för recidiv. TRAK i hög koncentration hos en gravid kvinna med Graves sjukdom innebär risk för fetal/neonatal tyreotoxikos. TRAK ses även hos 10-15% av patienter med autoimmun hypotyreos. (1)
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 305-306
2. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys Anti-TSHR, 2021-12, V4.0 Svenska

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 150 µL.