fPt(kP)-Laktosbelastning

Publicerad: 2019-01-08 11:08 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

För Kalmar gäller:
Belastningen utföres av avd/mott.
För Oskarshamn och Västervik gäller:
Belastningen utföres på laboratoriet (tidsbeställning) eller av avd/mott.
Kallelse och Patientinformation v.g. se följande länk:
Kallelse_Laktos

Provtagning:

Kyvett mikro, P-Glukos för HemoCue
Hantering:

Se metodbeskrivning

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

30,00kr (internt),36,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
Bedömning av laktosresorption. mmol/LBedömning av laktosresorption. mmol/L
Stegring av kP-Glukos <1,3 mmol/L efter laktostillförsel kan tala för laktosintolerans alternativt tunntarmsmalabsorption. mmol/LStegring av kP-Glukos <1,3 mmol/L efter laktostillförsel kan tala för laktosintolerans alternativt tunntarmsmalabsorption. mmol/L
För frågeställning adult hyplaktasi kan även genetisk analys (B-DNA-Laktasgen 13910) utföras vilket beställs separat. mmol/LFör frågeställning adult hyplaktasi kan även genetisk analys (B-DNA-Laktasgen 13910) utföras vilket beställs separat. mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Hemocue anv. som metod.
Analysresultat från laboratoriet följs av en automatisk analyskommentar.