fPt(P)-Laktosbelastning

Publicerad: 2019-01-08 11:08 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

För Kalmar gäller:
Belastningen utföres av avd/mott.
För Oskarshamn och Västervik gäller:
Belastningen utföres på laboratoriet (tidsbeställning) eller av avd/mott.
Kallelse och Patientinformation v.g. se följande länk:
Kallelse_Laktos

Provtagning:

Rör vakuum, grå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-fluorid
Artikelnr: 2981

Hantering:

Centrifugeras snarast. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Plasma avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm plasma kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Plasma avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 48 h i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

30,00kr (internt),36,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
Bedömning av laktosresorption. mmol/LBedömning av laktosresorption. mmol/L
Stegring av P-Glukos <1,3 mmol/L efter laktostillförsel kan tala för laktosintolerans alternativt tunntarmsmalabsorption. mmol/LStegring av P-Glukos <1,3 mmol/L efter laktostillförsel kan tala för laktosintolerans alternativt tunntarmsmalabsorption. mmol/L
För frågeställning adult hyplaktasi kan även genetisk analys (B-DNA-Laktasgen 13910) utföras vilket beställs separat. mmol/LFör frågeställning adult hyplaktasi kan även genetisk analys (B-DNA-Laktasgen 13910) utföras vilket beställs separat. mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Plasma bör alltid analyseras omgående på de prov som når laboratoriet inom 2 h från provtagning.
Glukoskoncentrationen är stabil efter 2 h.
Minsta plasmamängd 102 µL.
Analysresultaten följs av en automatisk analyskommentar.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.