fPt(P)-Glukosbelastning

Publicerad: 2024-01-04 13:18 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

För Kalmar gäller:
Belastningen utföres av avd/mott, beställning görs i Cosmic.

För O-hamn och Västervik gäller:
Belastning kan utföras på av avd/mott, beställning görs då i Cosmic.
Om belastningen ska utföras på laboratoriet, kontakta respektive labb för tidsbeställning.

Kortfattad beskrivning beställs via länk nedan - för mer information, vänligen kontakta Klin kem labb.
Kallelse till glukosbelastning

Provtagning:

Rör vakuum, Vacuette, rosa-svart propp, FC-mixture
Volym: 5 mL drar 3,0 mL

Artikelnr: 101641

Hantering:

Det är viktigt att blodproverna blandas väl direkt efter provtagning (ca 10 gånger) så att hela blodmängden surgörs.
Oblandade prover får en brun rödbrunfärgad plasma
Helblod kan förvaras i rumsstemp. upp till 24 h.
Kan analys ej ske inom 24 h skall provet centrifugeras. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610, förslutes med plastpropp

Plasma kan förvaras upp till 48 h i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

20,00kr (internt),24,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
Bedömning av oral glukosbelastning. mmol/LBedömning av oral glukosbelastning. mmol/L
Fastevärde P-Glukos <6,1 mmol/L är normalt, 6,1-6,9 mmol/L är förenligt med förhöjt fasteglukos (IFG), >6,9 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus. mmol/LFastevärde P-Glukos <6,1 mmol/L är normalt, 6,1-6,9 mmol/L är förenligt med förhöjt fasteglukos (IFG), >6,9 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus. mmol/L
120 min P-Glukos <7,8 mmol/L är normalt, 7,8-11,0 mmol/L är förenligt med nedsatt glukostolerans (IGT), >11,0 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus. mmol/L120 min P-Glukos <7,8 mmol/L är normalt, 7,8-11,0 mmol/L är förenligt med nedsatt glukostolerans (IGT), >11,0 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus. mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Glukosbelastning (fPt-) efter peroral tillförsel , Dok-ID:179063     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Peroral glukosbelastning/oral glukostoleranstest (OGTT) används för att ställa diagnosen nedsatt glukostolerans (IGT) eller för att ställa
diagnosen diabetes mellitus. Belastningen kan vara indicerad om patienten har ett lätt förhöjt faste P-Glukos (6,1 till 7,0 mmol/L) eller om patienten uppfyller något kriterium för det metabola syndromet (hög triglycerid eller låg HDL-kolesterol koncentration, hypertoni eller bukfetma) eller om annan misstanke på nedsatt glukostolerans finns.

Glukosbelastning används även för att ställa diagnosen graviditetsdiabetes

Efter peroral glukostillförsel sker normalt en snabb insulinfrisättning i blodet i syfte att hålla P-Glukoskoncentrationen på normala nivåer. Vid absolut eller relativ insulinbrist som vid diabetes mellitus eller förstadier till diabetes ökar koncentrationen av P-Glukos efter glukostillförseln. Glukostoleransen sägs då vara minskad. Andra faktorer som kan påverka glukostoleransen är rökning och snusning och tillstånd med störd ventrikeltömning (1).

Graviditet och vissa endokrina sjukdomar såsom Cushings syndrom, hyperthyreos, akromegali och feokromocytom ger en minskad glukostolerans med förhöjda glukoskoncentrationer. Intag av vissa läkemedel som glukokortikoider och tiazider ger också minskad glukostolerans.
Diagnosen diabetes mellitus skall därför endast ställas då ovannämnda tillstånd har uteslutits (1).
Glukosbelastning har en dålig reproducerbarhet (CV 16,7 %) och för att ställa diagnosen diabetes mellitus är undersökningen mindre tillförlitlig än bestämning av faste glukos i plasma (CV 6,4 %). Glukosbelastningen kan också vara arbetskrävande och besvärlig för patienten (2).
Under graviditet minskar normalt den perifera insulinkänsligheten. Vissa kvinnor kan inte kompensera detta med ökad insulinproduktion och får då s k graviditetsdiabetes. Det är diabetes eller vanligen nedsatt glukostolerans som debuterar eller upptäcks under graviditeten. Efter förlossningen normaliseras oftast glukostoleransen. Kvinnor som haft graviditetsdiabetes löper dock kraftigt ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Hos invandrare från Asien, Mellanöstern och Afrika är förekomsten av graviditetsdiabetes starkt ökad.

Graviditetsdiabetes behandlas med kost eller insulin. Den ökade risken att senare utveckla typ 2-diabetes och en ofta förekommande övervikt gör att livsstilsförändringar skall rekommenderas till kvinnor som haft graviditetsdiabetes (3).
Provtagning Diabetes mellitus Nedsatt glukostolerans
Fastande
Venös plasma/kapillärt högre eller lika med 7,0 mmol/L

2-tim-värde, peroral glukosbelastning
Venös plasma högre eller lika med 11,1 mmol/L 7,8-11,0 mmol/L
Kapillärt högre eller lika med 12,2 mmol/L 8,9-12,1 mmol/L

Ett faste plasma-glukos =7,0 mmol/L uppmätt vid två olika dagar eller ett slumpmässigt taget plasma-glukos =11,1 mmol/L innebär diagnosen diabetes mellitus. Det senare i kombination med andra symtom på hyperglykemi är tillräckligt för diagnos.

Fastevärde P-Glukos mindre än 6,1 mmol/L är normalt, 6,1 - 6,9 mmol/L är förenligt med förhöjt fasteglukos (IFG), ³7,0 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus (3).

Ett förhöjt faste-Glukos (IFG) och/eller en nedsatt glukostolerans (IGT) utgör en riskfaktor för diabetes mellitus och ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Graviditetsdiabetes utgör skäl för uppföljning och behandling under graviditeten och är en riskfaktor för utveckling av typ 2 diabetes senare i livet.

Nationell konsensus saknas för närvarande för definition av graviditetsdiabetes men definieras enligt lokal policy som plasma
2 timmarsvärde vid peroral glukosbelastning högre eller lika med 9,0 mmol/L.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För prov taget i vakuumrör 5mL, med rosa-grå propp, FC-mixture :
Prov som inte blandats 8-10 gånger direkt vid provtagning kan uppvisa en rödbrun fällning efter centrifugering.

Analysresultaten följs av en automatisk analyskommentar.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.