B-DNA Faktor II 20210 G-A(Protrombin(FII)genotyp)

Publicerad: 2021-02-24 20:04 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Laboratoriemedicin Skåne
MALMÖ

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För MAS gäller:
Helblod sändes med vanlig post inom 1 vecka, därefter fryst i kolsyreis.