S-Retinol

Publicerad: 2020-04-15 16:56 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.

Transport samma dag som provtagning eller inom ett dygn, förvara det centrifugerade röret i kyl i väntan på transport.
Transport senare än ett dygn, häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med "Serum". Avhällt prov kan förvaras i kyl tre dygn efter provtagning.
Transport senare än tre dygn, frys avhälld serum och transportera fryst.
Serum förvaras ljusskyddat.

Utförare:

Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
Provinlämningen C1:72, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum förvaras ljusskyddat.