S-Prokollagen-III-peptid

Publicerad: 2024-01-17 11:15 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)
Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 timmar. G-tal 2000 i 10 min.
Centrifugerat primärrör kan förvaras 2 dygn i kyl.
Avhällt prov kan förvaras 7 dygn i kyl.
Längre förvaring i frys -20 °C. Uppgift om hållbarhet i frys saknas.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Region Örebro län
Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro
70185 ÖREBRO

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.