U-Krom

Publicerad: 2012-03-16 15:09 av Ingela Lagström
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Förvaras i kylskåpstemp. fram till provsändning.

Utförare:

Arbets- och miljömedicin, Linköping
Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-224411/1031441 010-1034411 Fax: 013-14 58 31

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urin sändes med vanlig postgång mån-tors.