B-Bly

Publicerad: 2021-03-05 11:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
OBS! Beställning av provtagningsmaterial och remisser görs via e-post till ammlab@skane.se .


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Förvaras i kylskåpstemp. fram till provsändning.

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med vanlig postgång mån-tors.
OBS! Beställning av provtagningsmaterial och remisser görs via e-post till ammlab@skane.se eller på tel. 046-17 31 95