B-Bly

Publicerad: 2019-10-23 13:55 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
OBS! Beställning av provtagningsmaterial och remisser görs via e-post till ammlab@skane.se .


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Förvaras i kylskåpstemp. fram till provsändning.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med vanlig postgång mån-tors.
OBS! Beställning av provtagningsmaterial och remisser görs via e-post till ammlab@skane.se eller på tel. 046-17 31 95