B-Pyridoxal-5-fosfat

Publicerad: 2022-11-02 18:41 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Venblod

Venblod tas på morgonen och patienten ska vara fastande och inte intagit eventuell medikament.

OBS! Provet ska ej centrifugeras!
Skydda provet mot ljus genom att linda in röret (inklusive kork) i aluminiumfolie. Provet ska blandas noggrant (8-10 ggr ) och frysas efter provtagning. Transporteras fryst till lab.

Prov kan tas kapillär med en viss osäkerhet om patienten är svårstucken eller om det är ett barn.

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet förvaras i ljusskyddad hylsa.
Sändes fryst i kolsyreis.