aB-pH

Publicerad: 2018-10-01 08:37 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Artärblod
Prov bör om möjligt tas tidigast 20 min. efter andningsjustering.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta. Följ alltid leverantörens rekommendation.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan upp och ner minst 10 gånger samt rulla den sedan lugnt mellan handflatorna tills blodet är homogent.
Spruta med blod lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
För Västervik gäller: prov kan ej sändas med rörpost.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips


Artikelnr: 3130

Hantering:

Förvaring bör om möjligt undvikas.
Spruta med artärblod förvaras i rumstemp. fram till analys.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
1 dagar7,28-7,43 pH enhet
>1 dagar7,35-7,45 pH enhet

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Spruta med artärblod är som regel ljusfärgat. Analys bör helst ske omedelbart eller inom 30 min
Kontrollera att provet är utan luftbubblor och koagel.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan upp och ner minst 10 gånger samt rulla den sedan lugnt mellan handflatorna tills blodet är homogent.
Avlägsna allt blod som finns i sprutans plastspets och kanylfäste.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.