B-Glukos-6-fosfatdehydrogenas

Publicerad: 2020-01-29 16:42 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.


Provet tas venöst och kan även tas kapillärt.

För att prov ska kunna sändas vidare samma dag lämnas det till laboratoriet före kl 14:30 för preparatberedning.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Provröret vänds minst 5 ggr efter provtagning.

OBS!
Endast för lab: Gör 3 st blodutstryk från EDTA- rör och märk glasen med patients namn- och personnummer.
Gäller även vid eventuell kapillärprovtagning.


Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Endast för lab: Gör 3 st blodutstryk från EDTA- rör och märk glasen med patients namn- och personnummer.
Gäller även vid eventuell kapillärprovtagning.

Helblod
sändes kylt inom 3 dygn tillsammans med 3 blodutstryk.
Prov tas mån- onsdag.
OBS! Sänd ej dag innan helgdag.