S-Kalcitonin

Publicerad: 2019-12-05 07:28 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!
Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic eller önskar skicka till annan utförare, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 1 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter till nytt plaströr och förslutes med plastpropp och fryses -20°C inom 4 h.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kvittera, registrera ”Skickad” och skriv ut remiss för extern analys.
Sändes fryst i kolsyreis.