S-Binjurebark, Ak IgG

Publicerad: 2019-10-10 10:28 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Karolinska Universitetslaboratoriet
Klinisk immunologi/Transfusionsmedicin
Postadress
Karolinska Universitetssjukhuset
L70:00 Provinlämningen
171 76 Stockholm
Tfn: 08-517 759 30

Alternativt sänds provet till:

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Postadress
Avd för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tfn: 018-611 41 90
Fax: 018-55 31 49

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Kliniskt kemiska laboratoriet, L 700 Provinlämningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
17176 STOCKHOLM
Tel: 08-517 724 26 Fax: 08-517 730 10

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Avd för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset
75185 UPPSALA
Tel: 018-611 41 78 alt. 018-55 31 49

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vanlig post inom 5 dygn, därefter fryst i kolsyreis.