S-Binjurebark, Ak IgG

Publicerad: 2021-03-11 19:24 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Karolinska Universitetssjukhuset, L2:00 Provinlämningen, Solna
Anna Steckséns Gata 49
17164 SOLNA

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Avd för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset
75185 UPPSALA
Tel: 018-611 41 78 alt. 018-55 31 49

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vanlig post inom 5 dygn, därefter fryst i kolsyreis.