S/P-Pi-typning(alfa 1-Antitrypsin,klassning av fenotyp

Publicerad: 2021-03-04 21:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.
Prov taget i SST-rör:
Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Prov taget i EDTA:
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes med vanlig post inom 4 dygn. Därefter fryst i kolsyreis.