S/P-Pi-typning(alfa 1-Antitrypsin,klassning av fenotyp

Publicerad: 2019-10-23 14:21 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.
Prov taget i SST-rör:
Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Prov taget i EDTA:
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes med vanlig post inom 4 dygn. Därefter fryst i kolsyreis.