S-Dihydroxi-vitamin D, 1,25-

Publicerad: 2014-12-18 10:28 av Ingela Lagström
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras och fryses inom 2 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes till nytt rör art.nr. 6610, förslutes med plastpropp och fryses -20°C.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge
Provinlämningen C1-72, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes fryst i kolsyreis.