tU-HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat)

Publicerad: 2021-02-02 15:22 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresserLäs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Dygnsmängd samlas i plastdunk innehållande 20 mL 6 mol/L HCL (saltsyra)
Mät och ange dygnsmängd.
10 mL av välblandad surgjord dygnsmängd sändes till laboratoriet.
Urin kan förvaras upp till 4 dygn i kylskåpstemp

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Västervik och Oskarshamn: Avd/mottagning hämtar urindunk med tillsats (saltsyra) från laboratoriet.
För Kalmar: Kontakta laboratoriepersonal för avhämtning av HCL (saltsyra).

Kvittera, registrera ”Skickad” och skriv ut remiss för extern analys.
Sändes med vanlig post inom 4 dygn.Därefter fryst i kolsyreis.