aP-Kalium

Publicerad: 2022-02-23 08:53 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Artärblod
Endast vid urakuta situationer.
Eventuell hemolys i provet upptäcks ej.
aB-Blodgaser kan beställas samtidigt på samma remiss.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
OBS! I helblod kan ev.hemolys ej upptäckas.
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda direkt genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips


Artikelnr: 3130

Hantering:

Förvaring bör om möjligt undvikas.
Spruta med artärblod kan förvaras i rumstemp. upp till 10 min. alternativt i isbad upp till 30 min.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
2 dagar4,2-6,7 mmol/L
90 dagar3,7-5,9 mmol/L
2 år3,5-5,2 mmol/L
>2 år3,5-4,4 mmol/L

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Spruta med artärblod som regel ljusfärgat,
analyseras omgående.
Kontrollera att provet är utan luftbubblor och koagel.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Avlägsna det blod som finns i sprutans yttersta plastspets.
Minsta blodmängd 200 µL.
OBS! Analyskommentar "Eventuell hemolys i provet upptäcks ej" kommer med automatiskt vid beställning.
OBS! Se larmgränslista.