S-Ö-cell (IA2)-ak

Publicerad: 2021-10-05 15:52 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

OBS! Text nedan är endast komplettering till länk. Se utförare!

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 4 dygn i rumstemp/ kylskåpstemp.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp och fryses -20° C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vanlig post inom 4 dygn, därefter fryst i kolsyreis.